1. Cuprins

2. Prevederi introductive

2.1. Scopul prezentei Politici de Confidențialitate a Aplicației Alive App (denumită în continuare ”Politica”) este de a furniza informații complete cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui Utilizator Alive App, inclusiv îndeplinirea oricăror cerințe de informare în sensul Articolelor 13 și 14 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (denumit în continuare ”GDPR”).

2.2. Prin utilizarea aplicației mobile Alive App (denumită în continuare ”Aplicația” sau ”Alive App”) sau prin descărcarea acesteia pe un dispozitiv al unui utilizator (denumit în continuare ”Utilizatorul”), după caz, declarați că fost informat în mod corespunzător cu privire la această Politică, că ați înțeles formularea acesteia și că ați luat act de toate informațiile.

2.3. Dacă aveți întrebări înainte de acceptarea acestei Politici, contactați GTS Alive Group folosind datele de contact de mai jos.

2.4. Utilizarea aplicației Alive App funcționează în baza condițiilor de utilizare care sunt disponibile aici.

3. Operator de date, Responsabilul cu protecția datelor și datele de contact

Operatorul de date este GTS ALIVE Group s.r.o., număr de identificare (IČ): 09296727, cu sediul social în Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republica Cehă, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, intrarea nr. 334013 (”GTS Alive Group”).

3.1. Puteți contacta operatorul folosind:

 • Telefon +420 226 222 335
 • Fax +420 226 222 300
 • E-mail legal@gtsalive.com
 • Corespondența la GTS ALIVE Group s.r.o., număr de identificare (IČ): 09296727, cu sediul social în Praga 7, Na Maninách 1092/20, cod poștal: 170 00

3.2. Operatorul a numit următorul Responsabil cu Protecția Datelor (DPO): Manager Karel Beck, e-mail: legal@gtsalive.com , tel.: +420 226 222 325

4. Instalarea aplicației Alive App

4.1. Scop: scopul aplicației este de a furniza servicii și, în special, de a permite utilizatorilor autentificați să obțină acces universal la diferite profiluri Alive pentru fiecare țară în parte, afișarea Cardurilor digitale, și alte produse și servicii din diferite țări, inclusiv alte servicii asociate cu profiluri individuale Alive în țări individuale (de exemplu, acoperirea asigurării etc.). Funcționalitățile individuale ale aplicației sunt descrise mai jos. Pentru a alege setările de limbă și țară preferate, se va verifica dacă aceste preferințe corespund setărilor dispozitivului; în acest caz, aceste preferințe vor fi utilizate ca setări ale aplicației. Dacă preferințele de limbă și/sau de țară selectate nu sunt disponibile, limba engleză va fi selectată fără setările implicite de țară și limbă; Utilizatorul poate configura ulterior aceste setări. Dacă limba țării selectate nu este disponibilă, chiar dacă aplicația este disponibilă în țara aferentă, va fi selectată limba engleză (sau altă limbă, în funcție de preferințele utilizatorului).

4.2. Temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract sub forma furnizării de servicii aferente aplicației; serviciile aplicației nu pot fi utilizate fără prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.3. Categoriile de date cu caracter personal vizate: identificatori de rețea, adresa IP a dispozitivului, setările dispozitivului, data, ora și datele necesare pentru instalare.

4.4. Beneficiari: procesatori contractuali, cum ar fi consultanții contabili, fiscali și juridici, furnizorii de servicii externe de IT și de marketing și furnizorii de transport.

4.5. Transferuri către țări terțe: se asigură numai în cazul în care utilizatorul activează profilul Alive în țări din afara UE, numai către un administrator al unui astfel de profil, sub rezerva confirmării Utilizatorului.

4.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: pe toată durata utilizării aplicației; după această perioadă, numai în cazurile prevăzute la Articolul 11. În cazul în care se creează o autentificare pentru aplicația Alive; în cazul în care profilul Alive nu este activat, datele respective vor fi șterse în termen de 24 de ore.

5. Verificarea consimțămintelor persoanelor care nu au vârsta limită prevăzută de legislația aplicabilă

5.1. Scop: în cazul în care autentificarea utilizatorului este solicitată de o persoană care nu a atins limita de vârstă prevăzută de legislația aplicabilă (un astfel de utilizator intenționează să utilizeze un serviciu al societății informaționale furnizat de GTS Alive Group), prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care acest consimțământ a fost dat sau este aprobat de o persoană care exercită supravegherea parentală a unui astfel de minor. În consecință, GTS Alive Group solicită aprobarea consimțământului de către un tutore legal al unui astfel de utilizator, în timp ce datele cu caracter personal ale unui astfel de tutore legal vor fi păstrate în scopul autentificării persoanei respective și al înregistrării unui astfel de consimțământ. Verificarea vârstei se efectuează atât pentru aplicație, cât și pentru profilul Alive în timpul înregistrării profilului Alive. Prezentarea generală a limitelor de vârstă pentru fiecare țară este disponibilă aici.

5.2. Temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract, respectarea unei obligații legale și interesul legitim. Consimțământul unui părinte nu poate fi verificat fără prelucrarea menționată mai sus. Vă puteți opune interesului nostru legitim.

5.3. Categoriile de date cu caracter personal vizate: date privind utilizatorul și tutorele legal al acestuia și verificarea consimțămintelor, inclusiv autentificările relevante și identificatorii de rețea, precum și contactele tutorelui legal.

5.4. Beneficiari: procesatori contractuali, cum ar fi contabili, consultanți fiscali și juridici, furnizori de servicii externe de IT și de marketing și furnizori de transport.

5.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: pe toată durata utilizării aplicației; după această perioadă, numai dacă este prevăzut la Articolul 11.

6. Căutare reduceri

6.1. Scop: pentru afișarea reducerilor și beneficiilor disponibile în apropierea dumneavoastră; dacă vă dați acordul, vom folosi în acest scop locația dispozitivului dumneavoastră.

6.2. Temeiul juridic al prelucrării: consimțământul care poate fi retras în orice moment.

6.3. Categoriile de date cu caracter personal vizate: date de localizare a dispozitivului, identificatorul de rețea, informații privind reducerile și beneficiile disponibile, adresa IP, informații despre data și ora utilizării funcționalităților.

6.4. Beneficiari: procesatori contractuali, cum ar fi contabili, consultanți fiscali și juridici, furnizori de servicii externe de IT și de marketing și furnizori de transport.

6.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: 24 de ore.

7. Notificări de tip push pentru aplicație

7.1. Scop: pentru a vă notifica cu privire la informații și/sau mesaje importante; dacă vă dați acordul în setările dispozitivului dumneavoastră, vom utiliza notificările Aplicației din cadrul dispozitivului dumneavoastră în acest scop.

7.2. Temeiul juridic al prelucrării: consimțământul, care poate fi retras în orice moment.

7.3. Categorii de date cu caracter personal vizate: informații despre notificare, identificatorul de rețea, informații despre conținutul notificării și date asociate pentru asigurarea notificării.

7.4. Beneficiari: procesatori contractuali, cum ar fi contabili, consultanți fiscali și juridici, furnizori de servicii externe de IT și de marketing și furnizori de transport.

7.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: 24 de ore.

8. Notificări profil Alive

8.1. Scop: Pentru a vă notifica despre informații și/sau mesaje importante; dacă vă dați acordul, vom folosi notificările aplicației în acest scop – adică notificările care sunt legate de profilul dvs. Alive. Aceste mesaje sunt întotdeauna trimise de un administrator al profilului dat; administratorul acționează, de asemenea, în calitate de operator de date în acest scop.

8.2. Temeiul juridic al prelucrării: consimțământul, care poate fi retras în orice moment.

8.3. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: cel mult un an.

8.4. Informații detaliate despre prelucrare sunt incluse în principiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale operatorului din țara respectivă – o prezentare generală este disponibilă aici.

9. Autentificarea utilizatorului înainte de conectarea la Profilul Alive

9.1. Scop: pentru a vă conecta la profilul Alive din țara selectată, este necesar mai întâi să verificați identitatea persoanei care se conectează (sau adresa de e-mail a acestei persoane, după caz); acest lucru se face prin intermediul aplicației. Pentru a verifica o adresă de e-mail, Utilizatorul trebuie să confirme link-ul respectiv. După finalizarea procesului de autentificare, Utilizatorul se poate conecta la diferite Profiluri Alive din țări individuale. În consecință, GTS Alive Group asigură astfel verificarea identității administratorului profilului Alive, împreună cu transferul datelor necesare pentru conectarea la profilul Alive. Pentru mai multe informații despre Profilul Alive, faceți clic aici. Utilizatorul trebuie să configureze accesul (Application login) folosind o parolă. Utilizatorul își poate schimba parola în setările Aplicației; dacă utilizatorul uită parola, aceasta poate fi resetată folosind adresa sa de e-mail.

9.2. Temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract; identitatea nu poate fi verificată în scopul conectării la Profilul Alive fără prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.3. Temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract; identitatea nu poate fi verificată în scopul conectării la Profilul Alive fără prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.4. Beneficiari: procesatori contractuali, cum ar fi contabili, consultanți fiscali și juridici, furnizori de servicii externe de IT și de marketing și furnizori de transport.

9.5. Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: datele cu caracter personal sunt stocate pe perioada în care se utilizează autentificarea în aplicație. În cazul în care procesul de verificare a adresei de e-mail nu este finalizat, datele cu caracter personal utilizate în scopul respectiv vor fi șterse după 24 de ore. În cazul în care procesul de verificare a adresei de e-mail este finalizat; cu toate acestea, dacă înregistrarea/conectarea la profilul Alive nu este finalizată, orice date cu caracter personal vor fi șterse după 24 de ore de la verificare. Datele selectate, cum ar fi înregistrările, vor fi păstrate pe perioada necesară pentru a documenta conformitatea, astfel cum este prevăzut la Articolul 11.

10. Afișarea informațiilor despre produse, concursuri și alte informații din cadrul Aplicației, fără autentificare

10.1. Scop: în cazul în care procesul de verificare a adresei de e-mail nu este finalizat sau este deja invalid (la mai mult de 24 de ore de la verificarea e-mailului), scopul Aplicației este de a afișa informații în același mod ca pe un site web.

10.2. Temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract; Aplicația nu poate fi utilizată în acest mod fără prelucrarea datelor cu caracter personal.

10.3. Categoriile de date cu caracter personal vizate: identificatori de rețea, adresa IP, limba și țara, informații despre utilizarea Aplicației, informații afișate, precum și data și ora la care sunt afișate aceste informații.

10.4. Beneficiari: procesatori contractuali, cum ar fi contabili, consultanți fiscali și juridici, furnizori de servicii externe de IT și de marketing și furnizori de transport.

10.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: 24 de ore.

11. Module Cookie

11.1. Cookie-urile trebuie utilizate pentru a asigura toate funcționalitățile Aplicației. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni clasificate după cum urmează:

 • Cookie-uri tehnice: aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate, deoarece sunt necesare pentru executarea contractului – acestea asigură diverse funcționalități ale Aplicației;
 • Cookie-uri analitice: aceste cookie-uri sunt supuse consimțământului expres al Utilizatorului; acestea sunt utilizate de obicei pentru a asigura statistici, analize și pentru a îmbunătăți funcționalitățile Aplicației.

11.2. Prezentare generală a tuturor cookie-urilor disponibile în aplicație:

Cookie-uri tehnice:

 • Sentry de la Functional Software Inc.
  • Acest serviciu este utilizat pentru a monitoriza stabilitatea sistemului și pentru a identifica orice erori din cod. De la acest serviciu primim notificări de funcționare defectuoasă a aplicației.
  • Temeiul juridic: executarea unui contract.
  • Categorii de date cu caracter personal vizate: informații despre dispozitiv, date despre utilizarea Aplicației, adresa IP, ID-ul utilizatorului.
  • Beneficiari: Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107 Statele Unite ale Americii.
  • Condiții pentru serviciu: Confidențialitatea datelor pentru mobil | Documentație Sentry.
  • Transferuri către țări terțe: SUA – pe baza unor clauze contractuale standard.
  • Perioada de stocare a datelor: datele sunt șterse atunci când nu mai sunt necesare în scopul prelucrării; cu toate acestea, cel mult 90 de zile.
 • Keycloak de la Red Hat
  • Acest serviciu este utilizat pentru autentificarea și verificarea utilizatorilor.
   • AUTH_SESSION_ID și AUTH_SESSION_ID_LEGACY: Cookie intern Keycloak; ID-ul sesiunii de autentificare curente în următorul format: session_id.keycloak_node_name.
   • KEYCLOAK_IDENTITY și KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACY: Cookie intern Keycloak; token de identificare a utilizatorului curent autentificat.
   • KEYCLOAK_SESSION și KEYCLOAK_SESSION_LEGACY: Cookie intern Keycloak; ID-ul sesiunii utilizatorului curent autentificat în următorul format: realm_nume/utilizator_id/sesiune_id
   • KEYCLOAK_REMEMBER_ME: Atribut personalizabil – dacă pagina de autentificare trebuie să rețină numele de utilizator al unui utilizator.
   • KEYCLOAK_LOCALE: Atribut personalizabil – dacă pagina de conectare trebuie să rețină numele de utilizator al unui utilizator.
   • KC_RESTART: Cookie intern Keycloak; atribut funcțional intern.
  • Temeiul juridic: executarea unui contract.
  • Categorii de date cu caracter personal vizate: date tehnice, identificatori de rețea.
  • Beneficiari: GTS ALIVE Group, Red Hat.
  • Condiții de utilizare: instrument tip open-source furnizat de Red Hat https://www.redhat.com/en
  • Transferuri către țări terțe: SUA – pe baza unor clauze contractuale standard.
  • Perioada de stocare a datelor:
   • AUTH_SESSION_ID – pe durata sesiunii
   • AUTH_SESSION_ID_LEGACY – pe durata sesiunii
   • KEYCLOAK_IDENTITY – pentru o perioadă de 90 de zile
   • KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACY – pentru o perioadă de 90 de zile
   • KEYCLOAK_SESSION – pentru o perioadă de 90 de zile
   • KEYCLOAK_SESSION_LEGACY – pentru o perioadă de 90 de zile
   • KEYCLOAK_REMEMBER_ME – pentru o perioadă de 1 an
   • KEYCLOAK_LOCALE – pe durata sesiunii
   • KC_RESTART – pe durata sesiunii

Cookie-uri analitice:

 • Google Analytics de la Google
  • Acest serviciu este utilizat pentru a obține statistici și informații despre utilizarea aplicației.
  • Temeiul juridic: consimțământul, care poate fi retras în orice moment din setările aplicației.
  • Categorii de date cu caracter personal vizate: informații despre aplicație, informații despre dispozitiv, locație, date de rețea și date analitice.
  • Beneficiari: Google USA, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
  • Condiții de utilizare:Terms of service:
  • Transferuri către țări terțe: SUA – pe baza unor clauze contractuale standard.
  • Perioada de stocare a datelor: instrumentul utilizează doar date anonime și agregate; datele cu caracter personal sunt păstrate doar pentru perioada necesară, dar nu mai mult de 24 de ore.
 • Firebase Crashlytics de la Google
  • Acest serviciu înregistrează erorile de aplicație și circumstanțele acestora; astfel, permite corecții mai rapide.
  • Temeiul juridic: consimțământul, care poate fi retras în orice moment din setările aplicației.
  • Categorii de date cu caracter personal vizate: funcționarea defectuoasă a aplicației și motivele acestei funcționări defectuoase, adresa IP, ID-ul utilizatorului, configurația setărilor aplicației, rețeaua și datele tehnice.
  • Beneficiari: Google USA, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
  • Date colectate: informații despre dispozitiv, date despre utilizare, adresa IP, ID-ul utilizatorului.
  • Condiții de utilizare: confidențialitate și securitate în Firebase (google.com)
  • Transferuri către țări terțe: SUA – pe baza unor clauze contractuale standard.
  • Perioada de stocare a datelor: datele sunt șterse atunci când nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar nu mai târziu de 90 de zile.
 • Google Cloud Vision de la Google
  • Acest serviciu este utilizat în scopul validării inițiale a unei fotografii încărcate pentru un card.
  • Temeiul juridic: consimțământul, care poate fi retras în orice moment prin trimiterea unui e-mail către persoanele de contact.
  • Categoriile de date: o fotografie și parametrii de evaluare a acestei fotografii – conformitatea cu cerințele pentru o fotografie de legitimare (verificarea feței și a poziției acesteia, accesorii pe cap etc.).
  • Beneficiari: Google USA, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
  • Condiții de utilizare: Întrebări frecvente privind utilizarea datelor | Cloud Vision API | Google Cloud
  • Transferuri către țări terțe: SUA – Google SUA; pe baza unor clauze contractuale standard.
  • Perioada de stocare a datelor: datele sunt șterse imediat după validare; dar în orice caz în termen de 24 de ore.

12. Conținutul aplicației după conectarea la profilul Alive

12.1. Aplicația Alive permite Utilizatorilor să se conecteze la un singur profil care include interfața de utilizator a Profilului Alive (”Profil Alive”). Prin utilizarea Profilului Alive, luați la cunoștință faptul că acesta este operat de o altă entitate – GTS Alive Group s.r.o., care furnizează doar Aplicația (nu și Profilul Alive), și care nu va fi responsabilă pentru conținutul unui astfel de profil sau pentru prelucrarea conexă a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește scopurile sale, GTS Alive Group accesează orice date furnizate în timpul înregistrării Profilului Alive sau al utilizării altor servicii ale Profilului Alive.

12.2. Pentru mai multe informații despre Profilul Alive din anumite țări, faceți clic aici.

12.3. Pentru a se asigura că datele sunt corelate între aplicație și profilul Alive, GTS Alive Group stochează informații despre faptul că un anumit profil Alive este activ pentru o anumită autentificare în aplicație. Cu toate acestea, GTS Alive Group nu colectează date sau informații de la Profilul Alive.

12.4. Dacă utilizatorul trece de la un profil Alive la altul (în țări diferite) în aplicație, GTS Alive Group stochează informații cu privire la faptul că un alt profil din altă țară a fost adăugat la o anumită autentificare în aplicație. Cu toate acestea, încă o dată, GTS Alive Group nu poate accesa în mod automat datele de profil, în timp ce operatorul (administratorul) din țara respectivă este responsabil pentru fiecare profil.

12.5. Utilizatorii sunt conectați permanent la profilurile lor Alive din aplicație pentru a permite utilizarea funcționalităților instantanee. Utilizatorii se pot deconecta în orice moment.

13. Interes legitim

13.1. Scop: în cazul în care GTS Alive Group efectuează prelucrarea de mai sus, atunci, după încetarea acesteia, colectează documente limitate și date cu caracter personal pentru a-și proteja propriile drepturi, pentru a se apăra de orice pretenții formulate și, de asemenea, pentru a-și proteja drepturile în timpul procedurilor judiciare/administrative/de control sau de altă natură.

13.2. Temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al GTS Alive Group în vederea protejării drepturilor sale, a documentării conformității și a apărării în fața autorităților de supraveghere. Vă puteți opune în orice moment acestui interes legitim.

13.3. Categorii de date cu caracter personal vizate: dovezi ale actelor juridice, cum ar fi consimțămintele acordate, confirmările, autentificările relevante, cererile depuse pentru exercitarea drepturilor etc.

13.4. Beneficiari: numai procesatori contractuali, cum ar fi consilierii contabili, fiscali și juridici, furnizorii de servicii externe de IT și de marketing și furnizorii de servicii de transport.

13.5. Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: Grupul GTS Alive va păstra aceste date colectate pentru o perioadă de 3 ani de la expirarea perioadei de prelucrare stabilite de un alt scop în cadrul acestei Politici. Această perioadă nu se încheie înainte de finalizarea oricărei proceduri judiciare sau de altă natură inițiate și a termenelor asociate pentru eventualele căi de atac.

14. Respectarea prevederilor legale

14.1. Scop: în cazul în care GTS Alive Group este obligată să păstreze anumite documente în conformitate cu legislația aplicabilă, aceasta face acest lucru în scopul specificat de respectiva legislație. Un exemplu este păstrarea documentelor în domeniul asigurărilor, al contabilității și al impozitelor.

14.2. Temeiul juridic al prelucrării: respectarea unei obligații legale.

14.3. Categorii de date cu caracter personal vizate: numai acele date sau documente care trebuie păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă.

14.4. Beneficiari: numai procesatori contractuali, cum ar fi consilierii contabili, fiscali și juridici, furnizorii de servicii externe de IT și de marketing și furnizorii de servicii de transport.

14.5. Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: Grupul GTS Alive va păstra aceste date colectate doar pentru o perioadă definită de legislația aplicabilă.

15. Drepturile utilizatorului și exercitarea acestor drepturi

15.1. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să respecte drepturile utilizatorului garantate de prezentul articol.

15.2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal – dreptul dvs. de a obține de la GTS Alive Group, fără întârzieri nejustificate, informații cu privire la datele cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul prelucrării, beneficiarii, perioada de păstrare și informații despre drepturile asociate.

15.3. Dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la GTS Alive Group, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea oricăror date incomplete.

15.4. Dreptul la ștergere (”dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține de la GTS Alive Group, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

15.5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – dreptul Utilizatorului de a obține din partea GTS Alive Group restricționarea prelucrării, cu condiția îndeplinirii cerințelor articolului 18 din GDPR (de exemplu, exactitatea datelor cu caracter personal este contestată, Utilizatorul s-a opus prelucrării, etc.).

15.6. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care le-ați furnizat Grupului GTS Alive și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate pe baza consimțământului dumneavoastră sau a unui contract, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator sau de a obține transmiterea datelor cu caracter personal direct către un alt operator, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

15.7. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. Grupul GTS Alive nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în vederea unui astfel de marketing, care include și crearea de profiluri. Dacă vă opuneți unei astfel de prelucrări, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.

15.8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, și anume la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal (Úřad pro ochranu osobních údajů), cu sediul social în Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praga 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

15.9. Aveți dreptul de a nu face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar și semnificativ. GTS Alive Group nu își bazează nicio decizie exclusiv pe prelucrarea automată.

15.10. Puteți solicita ștergerea parțială sau completă sau blocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment și în mod gratuit; de asemenea, puteți solicita informații despre datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le stocăm și puteți solicita rectificarea acestor date. Ne puteți contacta pur și simplu folosind datele de contact de mai sus.

15.11. Vom trata toate cererile dumneavoastră fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz nu mai târziu de 30 de zile în situații justificate corespunzător.

15.12. Dacă doriți să vă exercitați dreptul, în calitate de persoană vizată, în ceea ce privește GTS Alive Group, în calitate de operator, sau dacă doriți să depuneți cereri, solicitări sau plângeri referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizați datele noastre de contact.

16. Dispoziții finale

16.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația Republicii Cehe.

16.2. Prezenta politică intră în vigoare la data de 1 iulie 2023.

16.3. GTS Alive Group poate modifica această politică așa cum consideră și atunci când este necesar. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare la data notificării sau la o dată ulterioară specificată în notificarea respectivă.