1. Prevederi introductive

1.1. Scopul acestor Condiții de utilizare a aplicației Alive App (denumiți în continuare ”Condiții de utilizare”) este de a reglementa drepturile și obligațiile operatorului și ale utilizatorului Alive App.

1.2. Prin utilizarea Aplicației, Utilizatorul este de acord și se angajează să respecte aceste Condiții de utilizare; în plus, Utilizatorul ia la cunoștință și declară că a înțeles informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate.

1.3. Prin acceptarea acestor Condiții de utilizare, Utilizatorul încheie un contract cu GTS Alive Group pentru furnizarea serviciilor de către Aplicație.

1.4. Conținutul serviciilor este furnizat gratuit, cu excepția cazului în care Utilizatorul este notificat în prealabil cu privire la orice serviciu cu plată și este de acord cu un astfel de serviciu prin acceptarea unor condiții de utilizare separate.

2. Operator și detalii de contact

2.1. Aplicația mobilă Alive App (denumită în continuare ”Aplicația” sau ”Alive App”) este creată și operată de GTS ALIVE Group s.r.o., număr de identificare (IČ): 09296727, cu sediul social în Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praga 7, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, poziția nr. 334013 (”GTS Alive Group”).

2.2. Datele de contact ale operatorului:

 • Comunicări scrise: GTS ALIVE Group s.r.o., Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00. Praga 7, Republica Cehă.
 • Comunicări prin e-mail: group@gtsalive.com

3. Utilizator

3.1. Aplicația este destinată tuturor persoanelor fizice fără restricții (denumit în continuare ”Utilizatorul”), inclusiv titularilor oricărui card emis de operatorul Profilului Alive, în funcție de țara selectată (denumit în continuare ”Cardul”).

3.2. Aplicația este destinată, de asemenea, fără restricții, tuturor persoanelor care utilizează alte servicii furnizate de operatorul de profil Alive în țara respectivă.

3.3. Orice utilizare a serviciilor de către un Utilizator care nu a împlinit vârsta legală specificată prevăzută de legislația aplicabilă în fiecare țară în parte este supusă aprobării persoanei care exercită supravegherea parentală. Verificarea vârstei are loc în ultima etapă a înregistrării profilului Alive – pentru mai multe informații privind limitele de vârstă și cerințele de verificare pentru fiecare țară în parte, dați clic aici.

4. Funcționalitățile aplicației

4.1. Scopul aplicației este de a furniza un card de identitate digital, accesul la un Profil Alive individual care să păstreze și să afișeze toate cardurile de identitate și cardurile emise, produsele de asigurare achiziționate, precum și alte funcționalități.

4.2. Rezumatul funcționalităților:

 • Căutare reduceri = această funcție va afișa cei mai apropiați parteneri care oferă reduceri sau beneficii pentru cardurile selectate; rezultatele relevante pot fi sortate în funcție de diverse criterii;
 • Posibilitatea de a accesa un profil Alive în diferite țări;
 • Verificarea identității electronice prin e-mail pentru posibilitatea de a utiliza serviciile legate de Card;
 • Selectarea limbii în funcție de setările dispozitivului;
 • Selectarea țării preferate în funcție de setările dispozitivului;
 • Autentificare în aplicație;
 • Funcționalități disponibile după activarea/înregistrarea în Profilul Alive, cum ar fi accesul la carduri sau la alte servicii, în funcție de condițiile de utilizare a Profilului Alive.

4.3. Utilizatorul ia la cunoștință faptul că funcționalitățile disponibile după conectarea la un singur profil care include interfața de utilizator a Profilului Alive (denumit în continuare ”Profil Alive”) funcționează în baza termenilor și condițiilor de gestionare a Profilului Alive și nu a acestor condiții de utilizare. Condițiile de utilizare pentru Profilul Alive sunt disponibile aici. Profilul Alive nu este gestionat de aceeași persoană ca și Aplicația. Utilizatorul ia la cunoștință în mod expres că GTS Alive Group nu este responsabil pentru funcționarea Profilului Alive. Aceste prevederi se aplică mutatis mutandis în cazul în care vă conectați la un Profil Alive gestionat într-o altă țară, pe baza selecției Utilizatorului. GTS Alive Group nu este responsabil pentru disponibilitatea și performanța efectivă a Profilului Alive. În plus, GTS Alive Group nu este responsabil pentru asigurarea disponibilității profilului Alive în toate țările din lume; accesul va fi furnizat numai în țările în care operatorii individuali gestionează profilul Alive.

4.4. Utilizatorul ia la cunoștință faptul că Profilul Alive este operat de o companie diferită în fiecare țară. Pentru prezentarea generală a contactelor și identificarea operatorilor din fiecare țară în parte, vă rugăm să consultați condițiile de utilizare pentru țara respectivă – prezentarea generală este disponibilă aici.

5. Utilizarea aplicației Alive

5.1. Atunci când utilizează aplicația, Utilizatorul trebuie să ia cunoștință în detaliu și să respecte aceste Condiții de utilizare.

5.2. Utilizatorul este de acord că toate datele și declarațiile care trebuie furnizate sau făcute vor fi adevărate, exacte și complete.

5.3. Utilizatorul se angajează să își protejeze dispozitivul și accesul la Aplicație. În caz de risc, Utilizatorul se angajează să notifice cât mai repede cu putință GTS Alive Group.

5.4. Utilizatorul nu va cauza prejudicii altor utilizatori ai Aplicației și nu va afecta reputația GTS Alive Group sau a afiliaților săi.

5.5. GTS Alive Group interzice în mod expres orice intervenție asupra conținutului tehnic al Aplicației, orice copie a Aplicației sau instalarea oricărui software care interferează cu Aplicația sau îi modifică funcționalitățile.

5.6. Conținutul Aplicației, textele, grafica, software-ul și alte aspecte ale acesteia, inclusiv afișarea și prezentarea Aplicației, sunt supuse drepturilor de autor și sunt utilizate exclusiv de GTS Alive Group. Reproducerea, descărcarea sau distribuirea în niciun mod a conținutului fără acordul scris expres al GTS Alive Group nu sunt posibile.

5.7. Utilizatorul este pe deplin răspunzător pentru orice daune sau prejudicii rezultate ca urmare a încălcării acestor condiții de utilizare.

5.8. GTS Alive Group nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau prejudiciu care apare în legătură cu utilizarea Aplicației de către Utilizator sau de către terțe părți (cu sau fără autorizație).

5.9. GTS Alive Group nu este responsabilă pentru disponibilitatea Aplicației și/sau a oricăror părți ale acesteia.

5.10. Utilizatorul nu are dreptul la nicio despăgubire pentru daune sau prejudicii cauzate de indisponibilitatea (chiar și parțială) a aplicației sau a oricărei funcționalități a acesteia.

5.11. GTS Alive Group poate realiza mentenanța programată și neprogramată a aplicației sau a oricărei părți a acesteia; în consecință, este posibil ca aplicația sau orice parte a acesteia să nu fie disponibilă.

6. Autentificarea utilizatorului

6.1. Pentru a se asigura că Utilizatorul se poate conecta în siguranță la Profilul Alive selectat, este necesar ca Utilizatorul respectiv să se autentifice sau să-și verifice e-mailul principal, după caz.

6.2. Procesul de autentificare se desfășoară după cum urmează:

 1. Utilizatorul introduce adresa sa de e-mail și parola și trimite aceste date pentru a-și activa profilul Alive.
 2. Utilizatorul primește un e-mail de confirmare în scopul verificării adresei de e-mail furnizate. Utilizatorul utilizează linkul primit pentru a-și verifica adresa de e-mail.

6.3. Utilizatorul își crează propriul acces la aplicație folosind adresa de e-mail și parola furnizate (în continuare ”Autentificarea în Aplicație”). Autentificarea în aplicație protejează accesul Utilizatorului la profilurile Alive; acest lucru este necesar pentru a asigura o utilizare facilă a cardurilor în fiecare țară în parte. Utilizatorul trebuie să creeze o parolă suficient de puternică în conformitate cu cerințele Aplicației; acesta trebuie să protejeze parola respectivă, să nu o divulge unor terțe părți și să notifice GTS Alive Group cu privire la orice utilizare neautorizată. Utilizatorul se obligă să își schimbe periodic parola în setările Aplicației. În cazul în care utilizatorul își uită parola, aceasta poate fi resetată prin intermediul Aplicației.

6.4. Odată autentificat, Utilizatorul se poate conecta în orice moment la Profilul Alive selectat pentru țara respectivă în timpul utilizării Aplicației. Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu procesul de autentificare a Utilizatorului sunt disponibile aici.

6.5. Adresa de e-mail a utilizatorului este verificată din punct de vedere al credibilității sale – adică dacă există și dacă este utilizată efectiv de către Utilizator. Verificarea trebuie să fie finalizată în termen de 24 de ore. Dacă e-mailul de verificare nu este confirmat în acest termen, Utilizatorul va trebui să repete procesul.

6.6. Utilizatorul este conectat permanent la Profilul Alive din Aplicație în scopul utilizării cardului său digital, cu excepția cazului în care Utilizatorul se deconectează. În cazul în care utilizatorul nu dorește să fie conectat permanent, acesta trebuie să se deconecteze din profilul Alive respectiv după ce nu mai dorește să utilizeze serviciile. În acest scop, accesul este menținut într-un mod securizat, în conformitate cu Politica de confidențialitate pentru fiecare Profil Alive din țara respectivă; prezentarea generală a acestor politici este disponibilă aici. GTS Alive Group oferă această funcționalitate în calitate de procesator de date pentru operatorii individuali de Profiluri Alive din țări individuale.

6.7. În plus, verificarea este un prim pas necesar pentru a asigura înregistrarea/activarea Profilului Alive și utilizarea oricăror servicii aferente. În cazul în care Utilizatorul nu reușește să activeze sau să se înregistreze/ autentifice în Profilul Alive în termen de 24 de ore de la verificarea adresei de e-mail, acesta va trebui să repete procesul de verificare înainte de a se înregistra în Profilul Alive. În cazul în care Utilizatorul nu-și verifică adresa de e-mail, acesta poate utiliza în continuare Aplicația ca un site web – adică precum o sursă de informații.

7. Încetarea aplicației Alive App

7.1. Contractul de prestări servicii în legătură cu Aplicația Alive rămâne în vigoare până la rezilierea acestuia de către Utilizator și/sau de către GTS Alive Group.

7.2. GTS Alive Group poate înceta funcționarea Aplicației sau o poate modifica în orice moment.

7.3. Utilizatorii pot înceta în orice moment utilizarea Aplicației (și pot rezilia contractul asociat) prin dezinstalarea Aplicației de pe toate dispozitivele lor mobile.

7.4. Contractul este reziliat odată ce dezinstalarea este completă și/sau după 7 zile lucrătoare de la notificarea de încetare a funcționării Aplicației transmisă de GTS Alive Group sau după ce Utilizatorul transmite cererea de reziliere către GTS Alive Group.

7.5. Funcționalitățile Aplicației specificate în prezentul document nu mai pot fi utilizate odată ce contractul este reziliat; în consecință, Utilizatorul nu va avea acces la Profilul său Alive, de exemplu.

7.6. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu nicio modificare a Condițiilor de utilizare sau a funcționalităților sau conținutului Aplicației, acesta poate înceta să mai folosească Aplicația și o poate dezinstala în orice moment.

8. Condiții de utilizare a Profilului Alive

8.1. Utilizatorul ia la cunoștință faptul că diferiți administratori gestionează profiluri Alive în diferite țări și că serviciile furnizate în legătură cu profilurile individuale pot varia. Utilizatorul își înregistrează, de obicei, profilul într-o țară în care i-a fost emis cardul fiind posibil ca acesta să se conecteze automat la profilul său. În cazul în care Utilizatorul călătorește în altă țară, acesta își poate activa un profil într-o altă țară și își dă acordul pentru transferul datelor sale personale către un alt profil – adică către un alt operator de date și de profil.

8.2. Condiții de utilizare a Profilurilor Alive în fiecare țară, inclusiv informații despre limitele de vârstă menționate mai jos pentru care este necesară obținerea consimțământului unei persoane care exercită supravegherea parentală în fiecare țară:

Republica Cehă:

 • Administrator de profil Alive: GTS ALIVE s.r.o., cu sediul social în Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praga 7, număr de identificare (IČ): 26193272, înmatriculată la Registrul Comerțului: dosar nr. C 78560, administrat de Tribunalul Municipal din Praga;
 • Persoanele cu vârsta sub 15 ani au nevoie de consimțământul tutorelui lor legal pentru a utiliza serviciile;
 • Condițiile de utilizare a profilului Alive, inclusiv informațiile privind verificarea vârstei, sunt disponibile aici;
 • Politica de confidențialitate a profilului Alive este disponibilă aici

România:

 • Administrator de Profil Alive: Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor (ASYST), cu sediul social în Str. Domnita Anastasia Nr. 10 Et. 3 Ap. 5, Sectorul 5, București, România, număr de înregistrare: 17531821, înmatriculată la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului – Camera de Comerț și Industrie a României);
 • Persoanele cu vârsta sub 16 ani au nevoie de consimțământul tutorelui lor legal pentru a utiliza serviciile;
 • Condițiile de utilizare a profilului Alive, inclusiv informațiile privind verificarea vârstei, sunt disponibile aici;
 • Politica de confidențialitate a profilului Alive este disponibilă aici;

9. Prevederi finale

9.1. Funcționarea Aplicației și Condițiile de utilizare sunt conforme cu legislația din Republica Cehă.

9.2. Orice litigiu care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi soluționat de o instanță competentă din Republica Cehă.

9.3. Utilizatorul poate depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Autoritatea cehă pentru inspecție comercială tratează plângerile consumatorilor în modul și în termenii și condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

9.4. În cazul în care Aplicația conține linkuri către site-uri web, aplicații/software sau alte servicii ale unor terțe părți, GTS Alive Group nu este responsabilă pentru conținutul acestora sau pentru astfel de linkuri.

9.5. Aceste Condiții de utilizare intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2023; dacă există motive temeinice, GTS Alive Group poate modifica aceste Condiții de Utilizare, cu efect de la notificarea electronică a acestora. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu o astfel de modificare a Condițiilor de utilizare, acesta poate rezilia contractul de utilizare a serviciilor.